E-SHOP

Zásady o ochraně osobních údajů

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Vladimír Rykl. IČ 65738641 se sídlem Zbožská 2171, 28802 Nymburk, Česká republika (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Zbožská 2171, 28802 Nymburk, Česká republika
  email: cygnus2@cygnus2.net
  telefon: +420728322923

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.

Cookies

 1. Cookies jsou malé textové soubory uložené na vašem zařízení. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejné zařízení a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu zařízení zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.
 2. Soubory cookie obvykle neobsahují žádné informace, které by uživatele osobně identifikovaly, ale osobní údaje, které o vás uchováváme, mohou být propojeny s informacemi uloženými v souborech cookie a získanými z nich.
 3. V souborech cookie, které používáme, neukládáme citlivé osobní údaje, jako jsou poštovní adresy, hesla účtů atd.
 4. Soubory cookie mohou být trvalé nebo dočasné. Trvalé soubory cookie zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, i když přejdete do režimu offline, zatímco dočasné soubory cookie jsou odstraněny, jakmile zavřete webový prohlížeč.
 5. Nepoužíváme žádné soubory cookie třetích stran.
 6. Používáme jak trvalé, tak dočasné soubory cookie pro účely uvedené níže:
  Nezbytně nutné cookies
  Tyto soubory cookies jsou nezbytné k technickému provozu stránek. Umožňují například používání nákupního košíku nebo kalkulaci poštovného.
  Preferenční cookies
  Tyto soubory cookie nám umožňují zapamatovat si volby, které provedete při používání webové stránky, jako je například zapamatování si jazykových preferencí.
 7. Soubory cookie můžete spravovat ve svém prohlížeči. Soubory cookie můžete blokovat či mazat, webové stránky se vám však nemusí zobrazovat nebo fungovat správně. Pro tyto účely navštivte stránky nápovědy vašeho webového prohlížeče.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt, fakturační údaje), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy.
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

Zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Informace a dotazy

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat na emailové adrese cygnus2@cygnus2.net.